De jaarrekening deponeren bij de KvK: Wie, wanneer en wat.

Het deponeren van een jaarrekening, daar hebben de meeste ondernemers wel van gehoord. Maar voor wie geldt het, en voor wie niet, en wanneer en wat moet u deponeren ?

Laten we beginnen met te benoemen voor wie het NIET geldt. Zij kunnen dit artikel overslaan en één van onze andere artikelen lezen.

Niet deponeren:

- Eenmanszaak;

- Vennootschap onder firma (Vof);

- Commanditaire vennootschap (CV);

- Verenigingen en stichtingen zonder ondernemingsactiviteit;

- Maatschap;

- Dochtermaatschappij waarbij de moedermaatschappij  consolideert, een groepsjaarrekening deponeert en waarbij  de dochtermaatschappij een instemmingsverklaring en een aansprakelijkheidsverklaring heeft.

Wel deponeren:

- Besloten vennootschap (BV) ook al zijn er geen activiteiten;

- Naamloze vennootschap (NV) ook al zijn er geen activiteiten;

- Pensioen-BV;

- Verenigingen en stichtingen met ondernemingsactiviteiten en minimaal € 4,4 miljoen netto-omzet in twee opeenvolgende boekjaren;

- Coöperaties.

Wat deponeren ?

Wat u moet deponeren is afhankelijk van de grootte van uw onderneming: klein, middelgroot of groot.

Om de grootte van een onderneming te bepalen dient de jaarrekening gedurende twee achtereenvolgende boekjaren te voldoen aan minimaal twee van de drie volgende eisen:

Kleine onderneming:

- activa minder dan € 4,4 miljoen

- Netto-omzet minder dan € 8,8 miljoen

- gemiddeld aantal werknemers minder dan 50

Te deponeren:

 • verkorte balans
 • beperkte toelichting

Middelgrote onderneming:

- activa tussen € 4,4 miljoen en € 17,5 miljoen

- Netto-omzet tussen € 8,8 miljoen en € 35 miljoen

- gemiddeld aantal werknemers tussen 50 en 250

Te deponeren:

 • enigszins vereenvoudigde balans
 • vereenvoudigde winst- en verliesrekening
 • uitgebreide toelichting
 • jaarverslag
 • accountantsverklaring
 • statutaire regeling en voorstel omtrent winstbescherming of verwerking verlies
 • opgave van het aantal winstbewijzen e.d.
 • opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

Grote onderneming:

- activa meer dan € 17,5 miljoen

- Netto-omzet meer dan € 35 miljoen

- gemiddeld aantal werknemers meer dan 250

Te deponeren:

 • uitgebreide balans
 • uitgebreide winst- en verliesrekening
 • uitgebreide toelichting
 • jaarverslag
 • accountantsverklaring
 • statutaire regeling en voorstel omtrent winstbescherming of verwerking verlies
 • lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon
 • opgave van het aantal winstbewijzen e.d.
 • opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar
 • opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijn

Overigens volstaat voor een pensioen- of stamrecht BV het deponeren van een accountantsverklaring waarin is opgenomen dat er geen werkzaamheden zijn verricht.


Terug29-08-2012